Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.4.2012

Antalet ingångna äktenskap minskade

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna äktenskap klart år 2011 jämfört med föregående år. Totalt ingicks 28 408 äktenskap, vilket är 1 544 färre än året innan. Ingåendet av äktenskap minskade tydligast i de åldersgrupper där giftermålsfrekvensen är högst: något under och lite över 30-åringar.

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2011

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2011

Andelen första äktenskap av alla äktenskap sjönk något och utgjorde 76 procent. Procentandelen hade legat på 77 procent under hela det första decenniet av 2000-talet.

År 2011 var den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifte sig för första gången 30,6 år och hos män 32,9 år. De som gifter sig för första gången är år för år allt äldre. Den genomsnittliga åldern hos kvinnor som gifter sig för första gången har stigit med nästan 8 år under drygt fyra decennier och hos män med något över 8 år.

År 2011 beviljades något färre skilsmässor än året innan. Antalet äktenskap som slutade i skilsmässa uppgick till 13 469, vilket är 150 färre än året innan. Samtidigt bröts den svaga ökningen av antalet skilsmässor som börjat år 2007. Minskningen är dock så liten att äktenskapsskillnaderna låg på oförändrad nivå.

År 2011 gällde 69 procent av alla äktenskapsskillnader äktenskap där vardera maken var gift första gången. År 1990 var motsvarande procentandel ännu 80.

År 2011 registrerades 333 partnerskap. Av dessa var 111 par män och 222 par kvinnor. Antalet upplösta partnerskap var 85. Av dessa var 24 par män och 61 par kvinnor. År 2010 registrerades 322 partnerskap och antalet upplösta partnerskap var 64.

Förändringar i civilstånd och medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2002–2011

  År
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ingångna äktenskap    26 969    25 815   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408
Skilsmässor 13 336 13 475 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 29,1 29,2 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6
Medelålder i första äktenskap, män 31,3 31,5 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9
Registrerade partnerskap   446 190 186 200 191 213 249 246 322 333
Upplösta registrerade partnerskap 2 6 15 31 30 67 45 53 64 85

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2011/ssaaty_2011_2012-04-20_tie_001_sv.html