10. Av finländarna gjorde 91 procent åtminstone en resa år 2013

Antalet resande personer har varit oförändrat under de senaste åren. År 2013 gjorde 4 miljoner finländare i åldern 15–84 år, dvs. 91 procent, åtminstone en fritidsresa med övernattning. Alla inrikes och utrikes fritidsresor är medräknade, också stug- och besöksresorna.

Av de som är bosatta i huvudstadsregionen gjorde 95 procent en fritidsresa med övernattning. Också utbildningsnivån inverkade på reseaktiviteten, eftersom 96 procent av alla personer med utbildning på institut- eller högre nivå gjorde en fritidsresa med övernattning. Flitigast reste 25–34-åringarna, eftersom 98 procent av dem gjorde en fritidsresa med övernattning. Nio procent av befolkningen gjorde inte en enda fritidsresa med övernattning till en plats utanför sin vanliga omgivning år 2013.

År 2013 gjorde omkring 2,2 miljoner finländare i åldern 15–84 år minst en fritidsresa i Finland med avgiftsbelagd inkvartering. Detta är 49 procent av alla 15–84-åringar. Något fler, dvs. 51 procent av åldersgruppen, gjorde åtminstone en fritidsresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Något fler än var femte finländare i åldern 15–84 år, dvs. nästan en miljon, gjorde en tjänsteresa med övernattning i hemlandet eller en tjänsteresa till utlandet med övernattning i destinationslandet.

I undersökningen frågades också efter orsak till att man inte reste. Av de finländare som inte reste berättade 35 procent att orsaken var att de inte ville resa, 21 procent sade att hälsoskäl hindrar dem från att resa och 16 procent reste inte på grund av ekonomiska skäl.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2013, 10. Av finländarna gjorde 91 procent åtminstone en resa år 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_kat_010_sv.html