Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, november

Omsättningsestimat för storföretag 2019, april

2019
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik