Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 31.8.2015

Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i juli jämfört med föregående månad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var storföretagens säsongrensade omsättning nästan oförändrad (+0,1 %) i juli 2015. I juni storföretagens omsättning var oförändrad. I maj var den säsongrensade omsättning med 0,7 procent mindre jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. juli 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2015/07/slv_2015_07_2015-08-31_tie_001_sv.html