Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, november

Omsättningsestimat för storföretag 2015, maj

2015
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik