Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2019, augusti

Omsättningsestimat för storföretag 2014, juli

2014
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer