Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, %

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2013 08-10/2013 11/2013-01/2014 02-04/2014 01-04/2014 04/2014
Storföretag -2,3 -2,2 -3,1 -2,3 -2,2 -0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951 (9.6.2014 => 029 551 2951), Ulla Virtanen 09 1734 3347 (9.6.2014 => 029 551 3347), palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. april 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring av stor företag, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2014/04/slv_2014_04_2014-05-28_tau_001_sv.html