Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2010

Utbildningsnivå Utexaminerade totalt 2009 Sysselsatta totalt Personer som studerar vid sidan om arbetet Heltidsstuderande Arbetslösa Övriga
  %   %   %   %   %   %
Totalt 126 388 100,0 85 331 67,5 21 296 16,8 19 482 15,4 10 083 8,0 11 492 9,1
Studentexamen 30 373 100,0 13 200 43,5 7 721 25,4 11 884 39,1 860 2,8 4 429 14,6
Yrkesexamen på andra stadiet 57 200 100,0 39 465 69,0 5 956 10,4 4 504 7,9 7 523 13,2 5 708 10,0
Examen på institutnivå 75 100,0 73 97,3 24 32,0 1 1,3 - - 1 1,3
Yrkeshögskoleexamen 19 454 100,0 16 714 85,9 1 699 8,7 882 4,5 1 122 5,8 736 3,8
Lägre högskoleexamen 6 020 100,0 4 070 67,6 3 421 56,8 1 841 30,6 47 0,8 62 1,0
Högre yrkeshögskoleexamen 929 100,0 904 97,3 79 8,5 6 0,6 12 1,3 7 0,8
Högre högskoleexamen 10 123 100,0 8 893 87,8 2 004 19,8 335 3,3 467 4,6 428 4,2
Specialiseringsutbildning för läkare 470 100,0 465 98,9 89 18,9 2 0,4 - - 3 0,6
Licentiatexamen 288 100,0 255 88,5 140 48,6 9 3,1 15 5,2 9 3,1
Doktorsexamen 1 456 100,0 1 292 88,7 163 11,2 18 1,2 37 2,5 109 7,5

Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 6.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2010, Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2010/sijk_2010_2012-03-06_tau_001_sv.html