Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2021

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade än året innan

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 9,0 miljoner kubikmeter under januari-mars 2021, dvs. 6,3 procent mer än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggande ökade med 24,7 procent under perioden och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande minskade med 1,5 procent. Samtidigt påbörjades 3,7 procent fler nya byggprojekt jämfört med året innan, men värdet till fasta priser, dvs. volymen, av byggnadsproduktionen stannade på en nivå som var 4,4 procent lägre än året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för april

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade den glidande årssumman för påbörjade byggprojekt en aning i april, med 0,3 procent jämfört med mars Volymens glidande årssumma visade i april en svag ökning på 2,0 procent jämfört med året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2021/03/ras_2021_03_2021-05-25_tie_001_sv.html