Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Byggnader efter bränsle för uppvärmning 1970-2016

Bränsle År
  1970 1980 1990 2000 2010 2016
Alla byggnader 837 948 934 845 1 162 410 1 299 624 1 446 096 1 512 241
Fjärr-/regionvärme .. 48 538 105 608 130 946 164 721 183 776
Olja, gas 320 171 347 498 306 750 320 934 322 279 315 535
Stenkol, koks 24 328 11 794 8 753 7 986 6 983 6 722
Elektricitet 41 872 178 707 357 743 455 752 554 368 581 246
Ved, torv 429 467 327 230 321 342 292 763 277 553 278 479
Jordvärme .. .. .. 3 397 21 667 50 939
Annat, okänt 1) 22 111 20 578 62 214 87 846 98 525 95 544 1)
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fjärr-/regionvärme .. 5,2 9,1 10,1 11,4 12.2
Olja, gas 38,2 37,2 26,4 24,7 22,3 20.9
Stenkol, koks 2,9 1,3 0,8 0,6 0,5 0.4
Elektricitet 5,0 19,1 30,8 35,1 38,3 38.4
Ved, torv 51,3 35,0 27,6 22,5 19,2 18.4
Jordvärme .. .. .. 0,3 1,5 3.4
Annat, okänt 1) 2,6 2,2 5,4 6,7 6,8 6.3
1) Hälften av byggnaderna i kategorin "Annat, okänt" har ej fast värmeanordning.

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2016, Tabellbilaga 3. Byggnader efter bränsle för uppvärmning 1970-2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2016/rakke_2016_2017-05-24_tau_003_sv.html