Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 15.6.2011

Turismen från utlandet till Finland ökade år 2010

År 2010 besökte 6,2 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet resenärer ökade med nio procent från år 2009, dvs. med närmare en halv miljon besökare. Under året använde de utländska resenärerna pengar för totalt över 2 miljarder euro, dvs. omkring 460 miljoner euro mer än året innan. Antalet resenärer och även det penningbelopp som resenärerna använde i Finland överskred nivån före recessionen år 2009. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Tabell 1. Antal utländska resenärer i Finland åren 2006-2010

Hemvistland År
2006
(1000 pass.)
2007
(1000 pass.)
2008
(1000 pass.)
2009
(1000 pass.)
2010
(1000 pass.)
Förändring 2009-2010,
procent (%)
Alla besökare 5 345 5 736 6 072 5 695 6 182 9
Ryssland 1 737 2 070 2 331 2 192 2 561 17
Sverige 779 768 765 753 712 -5
Estland 503 561 522 583 561 -4
Tyskland 369 350 376 332 363 10
Storbritannien 317 312 316 267 263 -1
Norge 187 194 187 160 195 22
Frankrike 133 131 120 94 132 40
Spanien 79 83 116 123 110 -10
Japan 89 103 105 142 109 -23

Det största antalet resenärer kom från Ryssland, varifrån 2,6 miljoner personer besökte Finland, dvs. över 40 procent av det totala antalet resenärer. Näst mest resenärer kom från Sverige, något över 700 000 personer. Tredje mest resenärer kom från Estland, något under 600 000 personer. Antalet svenska och estniska resenärer minskade jämfört med året innan. Antalet resenärer från Ryssland ökade däremot med nästan 400 000 personer, dvs. med 17 procent från året innan. Av de resenärer som besökte Finland och som var bosatta i utlandet var 5 procent finska medborgare.

År 2010 var mer än hälften av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tolv procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Tjugotvå procent av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Nio procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Hälften av alla utländska turister som övernattade i Finland år 2010 tog in på hotell eller motell. En fjärdedel av resenärerna övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade tre av fyra på hotell eller motell, av fritidsresenärerna hälften. De utländska turisterna stannade i genomsnitt 4,4 nätter i Finland. Av resorna till Finland var 41 procent resor utan övernattning. Dagsresor gjordes mest från Ryssland.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 330 euro per dag i Finland år 2010. Totalkonsumtionen per besök var 52 euro mer än föregående år. De utländska resenärerna använde fyra euro per dag mer än året innan, dvs. i genomsnitt 61 euro.

Resandet till arbetsplatser belägna i Finland minskade år 2010

I gränsintervjuundersökningen frågar man om de intervjuade utländska resenärerna har en arbetsplats i Finland. Frågan ställs om den intervjuade resenären permanent bor annanstans än i Finland och huvudorsaken till Finlandsresan är tjänsteresa. I undersökningen intervjuas inte utländska resenärer som bor över 12 månader i Finland. Resenärer som har en arbetsplats i Finland frågas dessutom hur många gånger de har besökt Finland under de senaste 12 månaderna, hur många nätter de stannade i Finland under denna resa, vilken typ av inkvartering de använde och hur mycket pengar de hade lagt ut under detta besök.

Tabell 2. Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2006–2010 och antal resor de gjorde år 2010

Hemvistland År
2006
(1000 personer)
2007
(1000 personer)
2008
(1000 personer)
2009
(1000 personer)
2010
(1000 personer)
2010
(1000 resor)
Alla besökare 36,6 43,6 35,9 43,6 39,2 156,8
Estland 15,7 20,6 17,9 20,8 12,8 85,2
Ryssland 12,3 9,3 6,8 7,5 8,5 24,5
Sverige 0,8 1,1 0,7 1,8 2,8 11,0
Tyskland 0,9 1,5 0,5 1,2 4,0 9,0
Polen 0,9 6,7 0,9 2,7 2,6 8,1
Andra länder 5,9 4,4 9,0 9,7 8,5 19,0

I Finland arbetade år 2010 ungefär 39 000 personer vars permanenta bosättningsland var annat än Finland. Detta var omkring 4 000 personer färre än året innan. I Finland arbetade år 2010 omkring 13 000 personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 8 500 arbetare från Ryssland och 4 000 arbetare från Tyskland. Utländska resenärer besökte Finland sammanlagt 157 000 gånger på grund av sin arbetsplats i Finland. Drygt hälften, 85 000 besök, var från Estland. Näst mest, 25 000 besök, var från Ryssland.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2010/rajat_2010_2011-06-15_tie_001_sv.html