Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i presidentvalen 1988, 1994 och 2000

Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i presidentvalen 1988, 1994 och 2000
Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 sekä presidentin vaaleissa 1988, 1994 ja 2000
The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college elections of 1925-1982 and in presidential elections of 1988, 1994 and 2000

President
Presidentti
President
Mandatperiod
Toimikausi
Term
Väljare
(röstberättigade)
Valitsijat
(äänioikeutettuja)
Voters
(persons entitled to vote)
Valdeltagandet
Äänestysprosentti
Voting turnout

K.J.Ståhlberg

1919-1925

Riksdagen
Eduskunta
Parliament

-

L.K. Relander

1925-1931

1  572 485

39,7

P.E.Svinhufvud

1931-1937

1 775 982

47,3

Kyösti Kallio

1937-1940

1 929 868

57,8

Risto Ryti

1940-1943

Elektorer år 1937
Vuoden 1937 valitsijamiehet
Electoral college of 1937

-

Risto Ryti

1943-1944

Elektorer år 1937
Vuoden 1937 valitsijamiehet
Electoral college of 1937

-

C.G.Mannerheim

1944-1946

Speciallag
Erityislaki
Special statute

-

J.K.Paasikivi

1946-1950

Riksdagen
Eduskunta
Parliament

-

J.K.Paasikivi

1950-1956

2 487 230

63,8

Urho Kekkonen

1956-1962

2 597 738

73,4

Urho Kekkonen

1962-1968

2 714 883

81,5

Urho Kekkonen

1968-1974

2 920 635

70,2

Urho Kekkonen

1974-1978

Undantagslag
Poikkeuslaki
Exceptive law

-

Urho Kekkonen

1978-1981

3 844 279

69,9 1)

Mauno Koivisto

1982-1988

3 921 005

86,8 1)

Mauno Koivisto

1988-1994

4 036 169

82,7 1)

Martti Ahtisaari

1994-2000

Första omgången 4 085 623
Andra omgången 4 085 622
I vaali 4 085 623
II vaali 4 085 622
1st round 4,085,623
2nd round 4,085,622

Första omgången 82,2 1)
Andra omgången 82,3 1)
I vaali 82,2 1)
II vaali 82,3 1)
1st round 82.2 1)
2nd round 82.3 1)

Tarja Halonen

2000-2006

Första omgången 4 167 200
Andra omgången 4 167 204
I vaali 4 167 200
II vaali 4 167 204
1st  round 4,167,200
2nd round 4,167,204

Första omgången 76,9 1)
Andra omgången 80,2 1)
I vaali 76,9 1)
II vaali 80,2 1)
1st round 76.9 1)
2nd round 80.2 1)

1) Endast Finska medborgare bosatta i Finland - Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Only Finnish citizens living in Finland


Senast uppdaterad 31.5.2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. 2000, Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i presidentvalen 1988, 1994 och 2000 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2004-05-31_tau_001_sv.html