Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 25.4.2006

Producentpriserna för tjänster steg i januari-mars

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,5 procent under det första kvartalet år 2006 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades mest av att vägtransporten av gods och databehandlingstjänsterna blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Prisstegringen dämpades mest av att priserna på telekommunikation gick ned.

Producentpriserna för tjänster steg med 0,7 procent från föregående kvartal. Stegringen berodde huvudsakligen på att databehandlingstjänsterna och de tekniska tjänsterna blev dyrare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100, 1:a kvartalet 2006 *

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för tjänster 2005=100 101,4 0,7 1,5
- Hotell- och restaurangverksamhet 102,9 0,5 -0,1
- Transport, magasinering och kommunikation 100,3 -0,2 0,1
- Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster 102,0 1,3 2,7
- Andra samhälleliga och personliga tjänster 100,5 0,9 -0,6

*Producentprisindexet för tjänster mäter utvecklingen av priser på de tjänster som företagen producerat.

Källa: Producentprisindex för tjänster 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Nieminen (09) 1734 3469; pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 25.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2006/01/pthi_2006_01_2006-04-25_tie_001_sv.html