Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2016

Moderns
språk
Totalt Faderns språk Ingen
far i
familjen
Finska Svenska Ryska Estniska Arabiska Thaispråk Somaliska Kinesiska Annat
eller
okänt
Alla
barnfamiljer
569 676 397 911 25 381 6 683 4 254 3 234 127 1 463 1 068 23 862 105 693
Finska 471 766 363 793 8 148 569 618 765 60 61 70 8 754 88 928
Svenska 26 531 6 393 15 470 15 32 43 8 3 3 725 3 839
Ryska 13 424 3 319 179 5 626 383 45 1 1 2 591 3 277
Estniska 7 282 1 340 100 148 2 993 24 - - - 191 2 486
Arabiska 3 010 76 5 1 3 2 093 - 6 - 159 667
Thaispråk 2 715 2 075 113 2 8 4 42 - 2 33 436
Somaliska 2 614 20 3 1 2 5 - 1 331 - 19 1 233
Kinesiska 1 899 642 37 1 4 1 - - 930 70 214
Annat eller
okänt
23 271 5 026 472 179 51 134 12 13 41 12 730 4 613
Ingen mor i familjen 17 164 15 227 854 141 160 120 4 48 20 590 -

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2016, Tabellbilaga 5. Barnfamiljer efter föräldrarnas språk 31.12.2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2016/02/perh_2016_02_2017-11-24_tau_005_sv.html