Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2015

Ålder Alla
familjers
barn
Familjetyp Adoptiv-
barn
Ombildad 2)
Äkta makar
och barn
Registrerat
partnerskap
med barn
Sambor
med
barn 1)
Mor
och
barn
Far
och
barn
Moderns
barn
Faderns
barn
Gemen-
samma
barn
0 55 186 31 257 128 18 934 4 802 65 13 1 011 1 4 204
1 57 637 34 816 122 16 618 5 874 207 58 339 10 4 330
2 58 568 36 930 88 14 276 6 938 336 93 608 38 4 067
3 60 065 38 581 74 13 133 7 792 485 145 1 104 82 3 781
4 60 481 39 542 76 11 774 8 389 700 133 1 630 137 3 417
5 61 741 40 383 58 11 342 9 108 850 205 2 272 222 3 038
6 61 333 40 601 50 10 416 9 250 1 016 226 2 879 315 2 579
7 60 611 40 040 42 9 944 9 423 1 162 275 3 593 470 2 191
8 59 992 39 800 43 9 192 9 670 1 287 230 3 961 544 1 770
9 60 118 39 695 36 8 930 10 034 1 423 267 4 360 726 1 372
10 58 749 38 946 36 8 365 9 899 1 503 303 4 827 762 1 023
11 58 884 38 603 39 8 121 10 436 1 685 400 5 051 876 712
12 57 674 37 729 40 7 638 10 507 1 760 373 5 190 957 480
13 56 557 36 647 27 7 457 10 550 1 876 413 5 502 991 299
14 56 889 36 654 26 7 217 10 944 2 048 350 5 704 1 084 157
15 57 377 36 657 22 6 983 11 439 2 276 327 5 689 1 229 39
16 56 943 36 011 22 6 932 11 518 2 460 320 5 702 1 289 32
17 54 639 34 962 9 6 191 11 045 2 432 237 5 388 1 168 22
18 50 633 32 919 7 5 532 9 867 2 308 221 1 650 424 16
19 40 353 26 533 5 4 240 7 528 2 047 174 1 020 275 8
20 29 004 18 836 8 2 962 5 520 1 678 114 . . .
21 20 312 13 153 - 1 915 3 924 1 320 85 . . .
22 14 896 9 621 2 1 331 2 921 1 021 52 . . .
23 12 032 7 727 - 1 038 2 370 897 51 . . .
24 9 553 6 146 - 777 1 902 728 59 . . .
0-6 415 011 262 110 596 96 493 52 153 3 659 873 9 843 805 25 416
0-17 1 053 444 677 854 938 183 463 167 618 23 571 4 368 64 810 10 901 33 513
0-24 1 230 227 792 789 960 201 258 201 650 33 570 5 124 . . .
1) Inkluderar också barn, som är födda till ett sambopar mot slutet av året och fadern inte ännu har erkänt sitt faderskap
2) Ombildad familj = En barnfamilj där alla minderåriga barn inte är makarnas gemensamma barn

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 14. Familjernas barn i åldern 0–24 år efter familjetyp och adoptivbarn efter ålder 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_014_sv.html