Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2021

Antalet personer som avlagt yrkesexamen minskade ytterligare, antalet nya studenter oförändrat

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 107 000 år 2020 och i examensinriktad
yrkesutbildning till 314 000. Antalet avlagda studentexamina var 29 000, dvs. nästan 300 fler än året innan. Antalet avlagda yrkesexamina var 65 000, dvs. nästan 7 000 färre än året innan.

Personer som avlagt studentexamen och yrkesexamen 2010–2020

Personer som avlagt studentexamen och yrkesexamen 2010–2020

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Aaltonen 029 551 2697, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (109,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 10.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. Gymnasie- och yrkesutbildning 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2020/16/opiskt_2020_16_2021-06-10_tie_001_sv.html