Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.1.2015

Antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,27 miljoner

Enligt Statistikcentralen var det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,27 miljoner år 2013. Av dem läste 542 900 lärokursen för grundnivån. Av utbildningarna efter grundnivån var antalet studerande störst inom yrkesinriktad utbildning, 314 000 studerande. Antalet studerande inom gymnasieutbildning var 105 900. Inom yrkeshögskoleutbildningen var antalet studerande 138 900 och inom universitetsutbildningen 167 200 studerande.

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2013

Studerande i examensinriktad utbilding 2004–2013

År 2013 uppgick antalet nya studerande till 273 500 och antalet studerande som avlagt examen till 216 400. Av nya studerande var 53 procent kvinnor och av dem som avlagt examen 54 procent.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. Statistiken innehåller uppgifter om alla utbildningssektorer. Uppgifter i anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats i statistiken över för- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och vuxenutbildning vid läroanstalter.


Källa: Utbildning Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2013/opiskt_2013_2015-01-20_tie_001_sv.html