Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.1.2006

Antalet studerande i examensinriktad utbildning ökade alltjämt

Korrigering av offentliggörandet 19.1.2006. Examensuppgifterna för gymnasieutbildning för år 2000 och år 2001 har korrigerats 25.1.2008.

Antalet studerande i examensinriktad utbildning har ökat under hela 2000-talet. Enligt de preliminära uppgifterna för hösten 2005 fortsatte ökningen alltjämt. Antalet studerande ökade i yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning. Däremot minskade antalet studerande i gymnasieutbildning. Antalet studerande i grundskolor varierar efter åldersklassernas storlek. Uppgifterna bygger på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Uppgifter om studerande och examina gällande alla utbildningssektorer har sammanställts för år 2004. Statistiken ger information om bl.a. de studerandes och utexaminerades ålder, medborgarskap, modersmål och rörlighet (se punkt Tabeller). Uppgifter om olika utbildningssektorer publiceras på Statistikcentralens webbplats också under respektive utbildningssektor.

Studerande i examensinriktad utbildning och avlagda examina 2000-2005

  År 20.9.2005
(preliminär uppgift)
2000 2001 2002 2003 2004
Studerande
Grundskoleutbildning 593 451 595 727 597 356 597 414 593 148 586 400
Gymnasieutbildning 130 032 128 642 124 644 121 816 120 531 119 000
Yrkesutbildning 1) 159 884 160 115 166 809 174 813 l  230 8234) l  190 700
Yrkeshögskoleutbildning 2) 114 020 118 013 126 767 129 875 131 919 132 800
Universitetsutbildning 3) 157 796 162 939 164 312 169 846 173 974 176 700
Totalt 1 155 183 1 165 436 1 179  888 1 193  764 l  1 250 3955) 1 205 600
Avlagda examina
Grundskoleutbildning 65 937 63 747 61 450 60 831 63 828  
Gymnasieutbildning 35 9356) 35 5686) 36 524 35 512 35 022  
Yrkesutbildning 55 477 52 545 52 041 54 079 56 678  
Yrkeshögskoleutbildning 2) 14 178 18 045 20 462 20 588 20 821  
Universitetsutbildning 16 845 16 822 17 708 18 197 18 293  
Totalt 188 3726) 186 7276) 188 185 189 207 194 642  
1) Populationen för studerande i yrkesutbildning har ändrats år 2004. Uppgifter om utbildning som förbereder för fristående examen och läroavtalsutbildning anges efter kalenderår, tidigare gällde uppgifterna situationen 20.9. Uppgifter om läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning i skolform gäller fortfarande situationen 20.9. Också de preliminära uppgifterna är fortfarande bara efter tvärsnittstidpunkten.
2) Innehåller ordinarie och temporära yrkeshögskolor.
3) Åren 2000-2001 är uppgifterna efter 31.12 och från och med år 2002 efter 20.9.
4) Motsvarande preliminära uppgifter om antalet studerande i yrkesutbildning 2004 är 183 300.
5) Motsvarande preliminära uppgifter om det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning 2004 är 1 202 900.
6) Siffrorna har korrigerats 25.1.2008. De tidigare (19.1.2006) publicerade siffrorna för gymnasieutbildning var följande: 2000: 35 886, 2001: 35 508 och totalt 2000: 188 323, 2001: 186 667.
l  Uppgifterna på de olika sidorna av linjen är inte helt jämförbara.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280,koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2005/opiskt_2005_2006-01-19_tie_001_sv.html