Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken Prisindex för ägarboende läggs ned

Publiceringen av statistiken Prisindex för ägarboende upphör. Statistiken utkommer sista gången 4.4.2018 då uppgifterna om sista kvartalet år 2017 publiceras. I fortsättningen finns motsvarande uppgifter på Eurostats webbplats: http://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics


Senast uppdaterad 4.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/oahi_2018-04-04_uut_001_sv.html