Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifterna i statistiken över skogsarbetarnas löner offentliggörs fr.o.m. juli 2010 i samband med statistiken Timlöner inom den privata sektorn. (17.2.2010)
Statistiken över skogsarbetarnas löner offentliggjordes sista gången på en egen webbsida 2.10.2009. Fr.o.m. offentliggörandet 1.7.2010 publiceras uppgifterna i denna statistik på webbsidorna för statistiken Timlöner inom den privata sektorn.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner för skogsarbetare [e-publikation].
ISSN=1798-503X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtp/index_sv.html