Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2021 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 171,7 34,7 54,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 124,4 2,6 19,9
030000 FODERVÄXTER 97,8 3,6 -0,1
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 126,5 4,6 5,9
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 95,8 0,0 -8,9
060000 FRUKT 109,0 -2,0 -16,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 135,9 13,4 17,7
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 150,4 24,9 38,7
110000 DJUR 108,2 2,4 3,0
111000 Nötkreatur 112,8 2,2 4,7
112000 Svin 108,8 2,3 0,6
115000 Fjäderfä 100,1 2,7 4,5
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 100,9 1,5 12,9
121000 Mjölk 102,5 3,3 3,5
122000 Ägg 106,2 2,6 2,6
129000 Övriga animaliska produkter 94,7 -4,2 66,6
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 103,5 1,8 9,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 104,9 2,8 3,3
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,4 6,2 12,3
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 116,5 7,2 9,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,4 6,8 15,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, IV/2021 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/04/mthi_2021_04_2022-02-15_tau_001_sv.html