Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2020 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 106,2 3,7 -27,6
020000 INDUSTRIPRODUKTER 104,7 3,4 8,9
030000 FODERVÄXTER 99,6 -1,7 -18,7
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 123,0 6,9 -0,6
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 106,4 0,9 0,7
060000 FRUKT 116,9 1,8 -13,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,6 4,8 -11,0
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 105,7 3,0 -20,1
110000 DJUR 107,0 0,4 -0,1
111000 Nötkreatur 108,6 0,7 -0,9
112000 Svin 110,7 1,2 2,0
115000 Fjäderfä 98,5 -1,6 -2,6
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 89,4 -1,0 -0,7
121000 Mjölk 97,1 -0,1 -0,0
122000 Ägg 100,0 0,1 -4,5
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 95,8 -0,4 -0,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 101,3 0,1 -0,4
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 102,1 1,5 -4,7
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 106,3 2,0 -4,9
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 97,6 0,3 -5,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2015=100, I/2020 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2020/01/mthi_2020_01_2020-05-15_tau_001_sv.html