Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2017 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 117,1 4,0 9,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 108,4 0,0 -3,5
030000 FODERVÄXTER 115,2 0,0 1,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 125,9 10,1 4,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 151,3 -2,9 13,1
060000 FRUKT 155,3 -1,4 13,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 126,4 4,9 7,1
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 123,6 1,4 8,6
110000 DJUR 116,0 1,4 5,7
111000 Nötkreatur 127,1 1,5 7,5
112000 Svin 110,3 1,7 6,9
115000 Fjäderfä 109,0 0,3 -0,2
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 97,5 2,4 6,2
121000 Mjölk 94,3 0,1 5,0
122000 Ägg 112,3 2,2 3,7
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 103,9 2,0 6,0
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 104,6 0,8 5,3
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 112,3 3,2 6,5
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 113,7 2,7 6,1
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,4 1,9 6,7

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, IV/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/04/mthi_2017_04_2018-02-15_tau_001_sv.html