Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2017 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 111,2 4,3 -3,9
020000 INDUSTRIPRODUKTER 117,8 4,9 8,6
030000 FODERVÄXTER 114,5 1,3 -1,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 122,9 2,1 2,0
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 134,9 0,8 -26,3
060000 FRUKT 136,9 0,1 13,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 121,0 2,6 -3,3
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 117,6 3,3 -9,5
110000 DJUR 111,4 1,6 2,3
111000 Nötkreatur 121,3 2,5 2,6
112000 Svin 104,7 1,5 3,8
115000 Fjäderfä 109,1 -0,1 -1,6
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 95,4 4,0 -0,2
121000 Mjölk 90,4 0,6 -3,2
122000 Ägg 107,7 -0,5 -7,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 101,1 3,1 0,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 100,4 1,0 -0,8
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,5 2,9 -0,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 109,0 1,7 -2,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,8 3,2 -2,1

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Anne Virokannas 029 551 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, I/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/01/mthi_2017_01_2017-05-15_tau_001_sv.html