Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2016

Index Indextal 2016, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2015-2016, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 107,5 -6,5
011000 Vete och spelt 100,7 -8,2
012000 Råg 119,3 -4,8
013000 Korn 108,2 -7,2
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 113,1 -3,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 109,4 -1,2
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 112,1 0,8
024000 Sockerbetor 102,1 -6,9
030000 FODERVÄXTER 114,9 -3,5
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 114,8 4,2
041000 Färska grönsaker 118,2 5,3
042000 Plantor och blommor 102,2 -0,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 162,0 10,3
060000 FRUKT 128,9 3,9
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 118,3 1,4
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 120,3 -1,1
110000 DJUR 109,0 -3,4
111000 Nötkreatur 118,2 -2,3
112000 Svin 101,3 -4,5
114000 Får och getter 126,1 0,6
115000 Fjäderfä 110,4 -3,1
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 94,2 -6,6
121000 Mjölk 91,7 -1,3
122000 Ägg 113,2 -2,6
129000 Övriga animaliska produkter 96,8 -16,9
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 99,4 -5,4
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 100,2 -2,3
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 106,4 -2,7
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 107,8 -0,6
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 104,1 -4,3
1) De slutliga prisindexen för år 2016 publiceras i augusti 2017

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/03/mthi_2016_03_2016-11-15_tau_002_sv.html