Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2015 (preliminär)

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 115,9 2,1 3,8
020000 INDUSTRIPRODUKTER 111,2 1,1 -1,2
030000 FODERVÄXTER 116,6 -3,9 -3,6
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 105,7 1,0 -2,5
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 156,0 15,6 13,2
060000 FRUKT 124,7 -0,6 -1,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 116,0 3,1 1,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 124,3 5,2 5,4
110000 DJUR 111,0 -2,8 -7,3
111000 Nötkreatur 119,2 -2,9 -5,1
112000 Svin 104,2 -2,9 -9,4
115000 Fjäderfä 112,0 -2,4 -7,0
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 100,8 -2,6 -4,9
121000 Mjölk 93,6 1,9 -19,1
122000 Ägg 116,7 -0,1 5,1
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 104,4 -2,7 -5,8
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 102,2 -0,4 -13,0
140000 PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,7 -0,5 -3,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 108,0 1,2 -7,0
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 108,9 -0,8 -3,2

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, III/2015 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2015/03/mthi_2015_03_2015-11-16_tau_001_sv.html