Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2014

Index Indextal 2014, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2013-2014, % 1)
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 115,1 -23,7
011000 Vete och spelt 118,0 -19,2
012000 Råg 135,5 -9,9
013000 Korn 114,4 -25,6
014000 Havre och andra spannmålsblandningar 110,8 -26,2
020000 INDUSTRIPRODUKTER 116,6 -10,1
021000 Oljefrön och oljehaltiga frukter (inkl. utsäde) 110,1 -14,7
024000 Sockerbetor 134,5 2,3
030000 FODERVÄXTER 121,0 -1,1
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 111,8 -1,3
041000 Färska grönsaker 115,0 -0,9
042000 Plantor och blommor 100,2 -3,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 129,3 -30,8
060000 FRUKT 115,2 8,6
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000) 115,4 -13,6
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000-090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 118,7 -23,5
110000 DJUR 120,8 -5,4
111000 Nötkreatur 127,2 -1,8
112000 Svin 115,6 -8,9
114000 Får och getter 144,6 3,8
115000 Fjäderfä 121,4 -3,8
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 111,1 -12,9
121000 Mjölk 115,8 -1,2
122000 Ägg 113,1 -14,9
129000 Övriga animaliska produkter 100,0 -33,6
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 114,5 -10,3
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 118,0 -3,6
140000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) 114,9 -11,5
14000x PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000) exkl. skinn 116,9 -8,0
141000 PRODUCENTPRISINDEX FÖR LANTBRUK TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 115,5 -13,7
1) De slutliga prisindexen för år 2014 publiceras i augusti 2015

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2014/03/mthi_2014_03_2014-11-17_tau_002_sv.html