Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 3:e kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I–IV/2009 1)

Index Indextal Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 105,0 -38,7
020000 INDUSTRIPRODUKTER 85,2 -13,7
030000 FODERVÄXTER 147,7 9,8
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 112,9 -2,3
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 111,9 -9,1
060000 FRUKT 128,9 -1,8
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 110,2 -16,8
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 106,6 -26,6
110000 DJUR 112,5 -1,0
Nötkreatur 119,8 2,2
112000 Svin 109,5 -2,2
115000 Fjäderfä 107,7 -4,0
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 106,2 -8,0
121000 Mjölk 111,8 -9,5
122000 Ägg 145,6 -5,2
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 108,3 -5,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 112,7 -6,1
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 109,0 –9,9
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 11,7 -10,5
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 107,9 -11,3
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2009, Producentprisindex för lantbruk 2005=100, I–IV/2009 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2009/04/mthi_2009_04_2010-02-15_tau_002_sv.html