Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 394 003 70,7 1 115 260 52,8 278 743 221,1
Fasta Finland 1 383 037 70,1 1 108 733 52,5 274 304 217,6
Nyland 440 375 148,4 305 344 105,8 135 031 366,2
Egentliga Finland 93 154 54,3 81 503 53,3 11 651 62,1
Satakunta 23 469 21,1 19 795 13,1 3 674 96,3
Egentliga Tavastland 29 836 73,7 27 386 63,0 2 450 546,4
Birkaland 120 469 66,0 111 683 61,3 8 786 165,0
Päijänne-Tavastland 37 574 56,2 34 815 69,7 2 759 -22,0
Kymmenedalen 18 862 81,0 17 454 90,8 1 408 11,0
Södra Karelen 36 905 10,2 35 236 13,6 1 669 -32,6
Södra Savolax 31 223 21,3 30 159 21,6 1 064 12,2
Norra Savolax 48 378 49,3 46 353 45,4 2 025 280,6
Norra Karelen 27 651 14,1 25 656 33,5 1 995 -60,3
Mellersta Finland 66 834 60,0 60 699 48,2 6 135 654,6
Södra Österbotten 36 591 27,2 34 118 22,1 2 473 196,9
Österbotten 27 980 167,9 24 204 168,9 3 776 161,7
Mellersta Österbotten 8 433 22,4 7 353 11,3 1 080 283,0
Norra Österbotten 121 607 29,8 102 942 28,5 18 665 37,0
Kajanaland 56 878 -2,2 52 332 -2,3 4 546 -0,7
Lappland 156 818 105,2 91 701 36,6 65 117 600,3
Åland 10 966 209,2 6 527 109,5 4 439 932,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, november 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_003_sv.html