Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 112 64 447 45,8 17,2 65,69
Fasta Finland 1 068 63 257 46,0 17,2 65,71
Nyland 163 18 885 53,5 27,6 72,28
Egentliga Finland 81 4 031 49,6 13,8 62,22
Satakunta 40 1 378 41,8 8,1 71,50
Egentliga Tavastland 26 1 457 41,6 18,1 57,63
Birkaland 68 4 419 58,9 26,5 69,62
Päijänne-Tavastland 33 2 032 39,6 8,9 54,71
Kymmenedalen 24 1 006 47,4 19,1 79,55
Södra Karelen 32 1 862 39,7 3,1 51,50
Södra Savolax 61 1 721 41,0 8,7 58,69
Norra Savolax 47 2 468 42,8 15,6 64,68
Norra Karelen 47 1 405 44,1 8,2 74,63
Mellersta Finland 45 3 078 42,8 14,8 57,14
Södra Österbotten 48 1 851 43,1 11,8 59,76
Österbotten 25 1 474 47,3 26,6 67,60
Mellersta Österbotten 15 511 40,3 9,0 73,42
Norra Österbotten 103 4 882 45,1 8,9 56,96
Kajanaland 34 1 992 43,8 1,6 54,21
Lappland 176 8 805 30,4 11,8 65,39
Åland 44 1 190 28,8 16,9 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_001_sv.html