Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 648 55 727 46,0 9,3 99,96 45,96
Fasta Finland 631 54 840 46,1 9,2 99,96 46,06
Nyland 127 17 606 38,4 11,1 103,19 39,66
    Esbo 14 1 503 45,9 8,7 75,84 34,78
    Helsingfors 61 11 327 34,1 10,1 106,77 36,40
    Vanda 13 2 650 51,1 22,0 103,35 52,80
Egentliga Finland 43 3 041 50,7 6,3 98,72 50,06
    Åbo 22 2 096 53,5 7,6 98,74 52,85
Satakunta 25 1 076 52,3 14,2 97,69 51,14
    Björneborg 8 515 64,3 17,9 99,94 64,21
Egentliga Tavastland 17 1 319 36,7 7,1 88,08 32,32
    Tavastehus 6 596 44,6 11,4 91,48 40,80
Birkaland 45 3 913 54,5 17,5 113,45 61,81
    Tammerfors 27 3 016 58,8 19,6 114,84 67,49
Päijänne-Tavastland 15 1 880 40,9 8,5 83,51 34,13
    Lahtis 7 967 43,7 4,9 92,69 40,51
Kymmenedalen 14 843 47,2 1,3 104,24 49,24
    Kouvola 7 412 44,8 -4,8 95,87 42,96
Södra Karelen 15 1 465 53,4 3,3 96,60 51,61
    Villmanstrand 6 844 56,8 3,5 99,68 56,57
Södra Savolax 23 1 257 54,2 11,4 105,12 56,99
    S:t Michel 7 528 52,7 18,0 98,56 51,91
Norra Savolax 28 2 256 52,9 10,5 96,70 51,15
    Kuopio 14 1 379 54,7 9,7 102,45 55,99
Norra Karelen 21 1 201 50,6 5,6 108,07 54,69
    Joensuu 6 567 54,9 9,9 113,43 62,22
Mellersta Finland 23 2 690 48,6 10,7 105,20 51,17
    Jyväskylä 13 1 503 56,5 11,8 109,09 61,58
Södra Österbotten 24 1 649 44,7 4,2 80,93 36,18
    Seinäjoki 6 672 42,0 -0,8 99,59 41,83
Österbotten 23 1 459 44,6 16,0 87,82 39,21
    Vasa 9 1 017 44,8 20,4 85,95 38,48
Mellersta Österbotten 10 463 45,9 2,7 97,02 44,54
    Karleby 5 356 54,2 4,1 99,25 53,81
Norra Österbotten 54 3 628 59,3 7,4 96,23 57,02
    Kuusamo 14 876 61,5 13,6 90,85 55,86
    Uleåborg 10 1 426 65,2 5,4 106,49 69,39
Kajanaland 20 1 853 56,0 5,0 84,78 47,47
    Kajana 6 409 54,0 6,8 86,53 46,69
    Sotkamo 6 1 162 62,6 3,7 84,85 53,14
Lappland 104 7 241 44,9 9,1 99,41 44,59
    Rovaniemi 19 1 605 38,8 6,2 91,88 35,68
Åland 17 887 39,3 17,4 . .
    Mariehamn 8 563 51,0 18,4 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_005_sv.html