Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 12 828 378 10,4 11 807 722 23,6 1 020 656 -50,5
Fasta Finland 12 565 477 9,6 11 602 535 23,0 962 942 -52,8
Nyland 2 398 483 3,9 1 920 268 16,1 478 215 -26,9
Egentliga Finland 852 343 18,5 810 814 22,5 41 529 -27,7
Satakunta 298 315 14,3 279 687 16,2 18 628 -7,9
Egentliga Tavastland 218 472 18,6 212 371 19,7 6 101 -11,8
Birkaland 961 071 17,2 914 835 21,3 46 236 -29,4
Päijänne-Tavastland 336 870 19,2 316 890 23,8 19 980 -25,0
Kymmenedalen 202 100 16,3 190 763 22,0 11 337 -34,7
Södra Karelen 397 561 -1,5 384 317 11,8 13 244 -77,9
Södra Savolax 509 053 20,2 479 159 23,7 29 894 -17,0
Norra Savolax 574 735 15,2 545 798 17,8 28 937 -18,8
Norra Karelen 366 747 8,8 355 019 13,6 11 728 -51,9
Mellersta Finland 677 639 15,8 652 033 20,5 25 606 -42,1
Södra Österbotten 633 939 25,4 614 367 25,4 19 572 24,7
Österbotten 267 295 27,8 242 732 30,5 24 563 6,1
Mellersta Österbotten 104 308 20,0 98 629 19,6 5 679 26,2
Norra Österbotten 1 445 334 14,9 1 397 656 26,8 47 678 -69,4
Kajanaland 748 717 13,2 723 487 15,9 25 230 -31,8
Lappland 1 572 495 -10,1 1 463 710 46,9 108 785 -85,6
Åland 262 901 80,1 205 187 65,4 57 714 163,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_004_sv.html