Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 567 47 010 25,5 13,4 89,83 22,88
Fasta Finland 559 46 542 25,6 13,3 89,83 23,01
Nyland 100 13 357 21,9 7,1 85,81 18,83
    Esbo 11 952 38,7 -1,1 51,94 20,09
    Helsingfors 45 8 276 16,5 4,3 91,82 15,12
    Vanda 11 2 311 34,9 17,5 89,24 31,19
Egentliga Finland 39 2 842 22,4 6,9 83,02 18,63
    Åbo 20 1 966 21,5 6,4 84,63 18,23
Satakunta 23 1 038 29,6 16,3 95,67 28,31
    Björneborg 7 505 24,5 15,4 90,06 22,02
Egentliga Tavastland 15 1 236 14,2 -0,8 76,57 10,90
    Tavastehus 6 607 19,5 -6,0 85,67 16,72
Birkaland 39 3 104 24,1 11,5 89,99 21,72
    Tammerfors 24 2 491 24,9 11,5 89,77 22,38
Päijänne-Tavastland 14 1 515 18,7 7,4 67,26 12,55
    Lahtis 7 964 19,0 9,1 74,31 14,15
Kymmenedalen 13 826 20,7 3,4 93,73 19,40
    Kouvola 6 403 24,4 -7,6 88,36 21,56
Södra Karelen 14 1 438 16,2 10,0 89,76 14,50
    Villmanstrand 6 841 16,1 9,6 90,70 14,63
Södra Savolax 20 1 089 35,3 26,8 86,74 30,64
    S:t Michel 7 507 23,1 13,8 83,83 19,34
Norra Savolax 27 2 238 24,6 14,6 93,16 22,95
    Kuopio 13 1 332 24,9 16,2 100,34 24,97
Norra Karelen 18 940 28,1 17,2 91,07 25,60
    Joensuu 5 362 38,4 21,8 96,59 37,12
Mellersta Finland 21 2 441 25,3 12,0 93,10 23,57
    Jyväskylä 11 1 256 24,9 4,5 94,95 23,65
Södra Österbotten 22 1 397 28,9 16,4 75,67 21,89
    Seinäjoki 5 523 29,2 16,7 101,03 29,50
Österbotten 20 983 26,9 14,7 84,68 22,77
    Vasa 7 551 31,0 19,9 82,46 25,54
Mellersta Österbotten 10 450 25,4 13,7 92,06 23,40
    Karleby 5 344 29,6 16,1 94,44 27,97
Norra Österbotten 52 3 441 34,0 23,2 93,72 31,86
    Kuusamo 13 884 41,9 38,9 108,88 45,58
    Uleåborg 10 1 410 32,2 14,7 90,66 29,17
Kajanaland 19 1 839 45,5 33,9 80,92 36,85
    Kajana 6 417 33,6 15,6 83,54 28,10
    Sotkamo 6 1 188 55,1 43,2 78,46 43,22
Lappland 93 6 368 27,4 17,6 105,04 28,76
    Rovaniemi 15 1 233 19,2 10,4 94,74 18,19
Åland 8 468 11,8 7,8 . .
    Mariehamn 4 330 13,8 7,3 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_005_sv.html