Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2021

Inhemska turisters övernattningar minskade med 34 procent i januari 2021

Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 34,3 procent från året innan. För dem bokfördes 0,63 miljoner övernattningsdygn i januari 2021. Utanför huvudstadsregionen minskade de inhemska övernattningarna med 25,7 procent men I huvudstadsregionen minskade de dock med 60,4 procent.Utländska turisters övernattningar minskade med 92,7 från året innan och för dem statistikfördes 50 000 övernattningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 0,68 miljoner övernattningsdygn, vilket var 59,2 procent färre än ijanuari 2020. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Förändring i övernattningar i januari 2021/2020, %

Förändring i övernattningar i januari 2021/2020, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/01/matk_2021_01_2021-02-25_tie_001_sv.html