Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, november 2020

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 101,9 0,0 -1,5
Geokonstruktioner 104,7 0,3 -1,0
Markkonstruktioner 102,2 0,2 -1,5
Bergkonstruktioner 102,4 -0,2 -1,0
Beläggningar 98,5 -0,0 -3,4
Kommunaltekniska system 101,4 -0,2 -1,6
Betongkonstruktioner 102,4 -0,2 -1,0
Tekniska och andra system 102,2 -0,1 -0,1
Krossarbeten 1) 103,3 0,1 -2,9
Vägunderhåll 1) 102,7 0,1 0,6
Gatuunderhåll 1) 103,9 0,1 0,5
Banunderhåll 1) 103,4 0,0 -0,7
Underhåll, totalt 1) 103,3 0,0 0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2020, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, november 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2020/11/maku_2020_11_2020-12-23_tau_001_sv.html