Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.2.2008

Varutransporter med lastbil ökade i oktober-december 2007

Varutransportvolymen med lastbil inom inrikes vägtrafik ökade med 2 procent under det fjärde kvartalet 2007 jämfört med motsvarande period år 2006. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer minskade med 8 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

I oktober-december 2007 uppgick varutransporterna med lastbil till totalt 124 miljoner ton. Volymen av transporter av jordmaterial var 58 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 66 miljoner ton. Transport av jordmaterial minskade med 7 procent, men transport av andra varor ökade med 11 procent från året innan. Lastbilarnas transportarbete var 6 931 miljoner tonkilometer.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 4/2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 8.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2007/04/kttav_2007_04_2008-02-08_tie_001_sv.html