Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Volymberäkningen reviderades (11.5.2006)
Inom nationalräkenskaperna har metoderna för fastprisberäkningen reviderats. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoderna revideras på motsvarande sätt inom kvartalsräkenskaperna. De reviderade tidsserierna 1975-2004 publicerades i slutet av mars. Uppgifterna för år 2005 och det första kvartalet år 2006 publiceras 9.6.2006.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kvartalssnabbestimat över totalproduktionen [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktne/index_sv.html