Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi, exklusive de kommunala affärsverken, i hela landet enligt budgetens utfall. Statistikuppgifterna används för den kvartalsvisa uppföljningen av den kommunala ekonomin, som utgångsdata för kvartalsuppföljningen av nationalräkenskaperna, som utgångsdata för den kvartalsvisa inkomst- och utgiftsstatistiken över offentliga samfund inom EU och som utgångsdata för de kvartalsvisa finansieringsräkenskaperna över offentliga samfund inom EU.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/meta_sv.html