Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De största husbyggnadsföretagens omsättning från byggande 2000-2011 1)

Företagens omsättning efter näringsgren till löpande priser (mn euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2)
Nybyggnad Byggande av hus 3 561 3 634 3 518 3 564 3 874 4 120 4 926 5 560 4 874 5 822 5 981 6 757
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 851 881 850 864 815 993 1 191 1 291 1 591 2 242 2 998 2 540
Totalt 4 412 4 515 4 368 4 428 4 689 5 114 6 117 6 851 6 465 8 064 8 979 9 297
Reparationsbyggande Byggande av hus 940 959 975 925 986 1 043 1 269 1 253 1 647 2 034 1 928 2 232
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 565 556 674 750 938 1 137 1 129 1 311 1 409 2 227 2 469 2 392
Totalt 1 505 1 515 1 649 1 675 1 924 2 180 2 398 2 564 3 056 4 261 4 397 4 624
Totalt Byggande av hus 4 501 4 593 4 493 4 489 4 860 5 164 6 195 6 813 6 520 7 856 7 909 8 989
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 1 416 1 437 1 525 1 614 1 753 2 130 2 320 2 602 3 000 4 469 5 467 4 932
Totalt 5 917 6 030 6 017 6 103 6 614 7 294 8 515 9 415 9 521 12 325 13 376 13 921
1) Uppgifterna för år 2009, 2010 och 2011 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.
2) Preliminär uppgift.

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson 09 1734 3633, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2011, Tabellbilaga 1. De största husbyggnadsföretagens omsättning från byggande 2000-2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2011/02/kora_2011_02_2012-10-05_tau_001_sv.html