Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-06-15)
G Hela handeln 11/2020 0,8 1,6 0,8
12/2020 -1,9 -1,7 0,2
01/2021 1,9 1,9 0,0
02/2021 3,9 4,4 0,5
03/2021 6,8 6,8 0,0
45 Bilhandel 11/2020 1,7 3,4 1,7
12/2020 0,2 1,5 1,3
01/2021 5,8 6,1 0,3
02/2021 4,2 5,9 1,7
03/2021 20,3 20,7 0,4
46 Partihandel 11/2020 -2,9 -1,8 1,1
12/2020 -4,9 -5,0 -0,1
01/2021 -1,2 -0,8 0,4
02/2021 2,5 2,9 0,4
03/2021 3,6 3,5 -0,1
47 Detaljhandel 11/2020 7,1 6,8 -0,3
12/2020 2,0 2,4 0,4
01/2021 5,3 4,7 -0,6
02/2021 4,8 4,5 -0,3
03/2021 6,3 6,8 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 11/2020 9,2 7,9 -1,3
12/2020 5,3 6,1 0,8
01/2021 7,7 6,8 -0,9
02/2021 7,6 6,8 -0,8
03/2021 3,8 3,4 -0,4
Varuhushandel (4719) 11/2020 7,4 6,4 -1,0
12/2020 2,2 3,0 0,8
01/2021 7,3 7,0 -0,3
02/2021 2,3 1,9 -0,4
03/2021 16,9 17,1 0,2
Specialhandel (474-477) 11/2020 3,2 5,2 2,0
12/2020 -1,1 -1,0 0,1
01/2021 1,3 1,3 0,0
02/2021 -3,1 -3,4 -0,3
03/2021 5,6 6,9 1,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/04/klv_2021_04_2021-06-15_rev_001_sv.html