Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juni

Omsättning inom handeln 2020, oktober

2020
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik