Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Andel av förändlingsvärde av kulturen (%) – Näringsgrensindelningen 2008

Näringsgrensgrupper 2008 2009 2010 2011 2012
Konstnärs-, scen- och konsertverksamhet 8,3 9,1 9,0 8,6 8,9
Bibliotek, arkiv och museer etc. 4,7 5,1 5,5 5,7 5,7
Konst- och antikaffärer 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Bokutgivning och -handel 5,1 6,2 6,6 6,3 6,7
Dagstidningar och tidskrifter samt nyhetsbyråer 19,8 18,8 18,2 18,1 17,9
Film, video och dataspel 4,5 4,5 5,3 5,5 6,9
Tillverkning av och handel med instrument 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ljudinspelningar 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2
Radio och television 8,1 8,4 9,3 9,9 7,8
Annan tryckning och därtill hörande verksamhet 11,5 10,3 9,5 8,4 8,4
Reklam 9,6 10,0 11,4 11,4 11,5
Arkitektur och konstindustriell planering 6,4 5,8 5,7 5,8 5,9
Fotografering 2,4 1,9 1,8 1,4 1,4
Nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet 8,7 8,1 7,7 8,2 7,8
Tillverkning av och handel med hemelektronik 2,3 2,9 1,8 2,1 1,9
Anordnande av kulturevenemang och därtill hörande verksamhet 4,2 4,2 3,1 3,1 3,5
Utbildning och kulturadministration 3,2 3,5 3,8 3,9 4,1
Kulturnäringsgrenar totalt 100 100 100 100 100

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, Aku Alanen 029 551 3320, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2012, Tabellbilaga 1. Andel av förändlingsvärde av kulturen (%) – Näringsgrensindelningen 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2012/klts_2012_2014-11-20_tau_001_sv.html