Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form

Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis. I framtiden kommer den landskapsvisa databastabellen att utarbetas och publiceras varje halvår under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometer.

 


Senast uppdaterad 21.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/kbarm_2011-01-20_uut_001_sv.html