Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.10.2008

Konsumentbarometern efter landskap, 3:e kvartalet 2008:
Förtroendet för ekonomin var i alla landskap under långtidsmedelvärdet

Värdet för den förtroendeindikator som mäter konsumenternas ekonomiska förväntningar var 7,7 i hela landet under det tredje kvartalet år 2008. Sett efter landskap var förtroendet för ekonomin starkast i Mellersta Österbotten (11,2), Nyland (10,2) och Södra Österbotten (9,8). Svagast var det i Österbotten (3), Södra Savolax och Päijänne-Tavastland (4,5) samt i Norra Karelen (4,6) och Norra Savolax (5,2).

Värdet för förtroendeindikatorn sjönk från föregående kvartal med 3,6 punkter i hela landet. Förtroendet för ekonomin sjönk i 14 landskap, ökade i 4 landskap och var oförändrat i 1 landskap. Mest sjönk förtroendet i Österbotten (-11,1 punkter), medan det ökade mest i Egentliga Tavastland (+5 punkter).

Förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde (13 år) var i hela landet 13,7. De högsta medelvärdena mättes i Nyland (16,5), Kymmenedalen (14,4) och Österbotten (14,1), medan de lägsta mättes i Norra Karelen (10,4), Kajanaland (10,6), Lappland (10,8) och Södra Österbotten (11,4). Medelvärdet för övriga landskap låg inom två punkter, mellan 12 och 13,8.

Under det tredje kvartalet år 2008 låg konsumenternas förtroendeindikator i hela landet 6 punkter under långtidsmedelvärdet. Förtroendet för ekonomin var i alla landskap under långtidsmedelvärdet för landskapet. I Österbotten (11,1 punkter), Päijänne-Tavastland (8,7 punkter) och Kymmenedalen (8,7 punkter) låg man mest efter medeltalet. Närmast långtidsmedelvärdet kom man i Mellersta och Södra Österbotten (1,6 punkter under medeltalet).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i juli, augusti och september 4 491 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)






Landskap
3:e kvart.
2008
3:e kvart.
2008
3:e kvart.
2008
3:e kvart.
2008
3:e kvart.
2008
2:a kvart.
2007
Medeltal
10/1995-
9/2008
Egen ekonomi, kommande 12 mån. Sparmöjligheter, kommande 12 mån. Finlands ekonomi, kommande 12 mån. Arbetslöshet, kommande 12 mån. Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn
Nyland 6 56,5 -17,6 -4,3 10,2 13,8 16,5
Egentliga Finland 3,1 43,3 -16,9 -2,5 6,8 10,1 13,0
Satakunta 5,8 49,2 -17,7 -0,3 9,2 11,5 12,0
Egentliga Tavastland 3,8 43,3 -13 -4 7,5 2,5 13,8
Birkaland 4,7 46,4 -18,3 -6,1 6,7 12,2 13,6
Päijänne-Tavastland -0,2 50 -22,3 -9,5 4,5 12,9 13,2
Kymmenedalen 1,3 47,4 -13,4 -11,2 6 5,1 14,4
Södra Karelen 6,8 53 -18,7 -8,8 8,1 8,6 12,9
Södra Savolax 1 42,7 -20,1 -5,5 4,5 7,2 12,3
Norra Savolax 7,9 40,3 -19,7 -7,5 5,2 11,9 12,7
Norra Karelen 3,9 41,6 -18,6 -8,3 4,6 10,9 10,4
Mellersta Finland 0,6 46,9 -17,7 -4,3 6,4 7,5 13,4
Södra Österbotten 2,1 53,6 -14,3 -2,3 9,8 14,6 11,4
Österbotten -1,6 48,8 -25,8 -9,2 3 14,1 14,1
Mellersta Österbotten 11,6 39,6 -15,7 9,5 11,2 9,7 12,8
Norra Österbotten 9,4 46,2 -16 -4,3 8,8 13,3 13,7
Kajanaland 7,9 47 -21 -4,1 7,4 9,8 10,6
Lappland 3,9 44,2 -16,8 -4,8 6,6 6,2 10,8
Östra Nyland 8,7 55,3 -23,4 -5,9 8,7 8,7 12,1
Hela landet 4,7 49 -17,9 -4,9 7,7 11,3 13,7
Medeltal
10/1995-
9/2008
9,4 35,5 4,8 5,3 13,7
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*) På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Konsumenternas förtroendeindikator efter landskap, 3:e kvartalet 2008

Förändring av konsumenternas förtroendeindikator från föregående kvartal efter landskap, 3:e kvartalet 2008

Långtidsmedelvärde för konsumenternas förtroendeindikator efter landskap (medeltal för perioden 10/1995-9/2008)

Förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet efter landskap, 3:e kvartalet 2008 (medeltal 10/1995-9/2008)

 

Konsumenternas förtroendeindikator 2003-2008

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 23.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2008/03/kbarm_2008_03_2008-10-23_tie_001_sv.html