Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.7.2007

Konsumentbarometern efter landskap, 2:a kvartalet 2007:
Konsumenternas inställningar ljusast på sju år.
Förtroendet för ekonomin bättre i alla landskap än långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förtroende för ekonomin har blivit klart starkare under det senaste året. Under det andra kvartalet var konsumenternas förtroendeindikator i hela landet i genomsnitt 18,7 då den under det första kvartalet var 17,2 och för ett år sedan 13,3. Förtroendet för ekonomin var samtidigt starkare än långtidsmedelvärdet (13,8) och starkast sedan det första kvartalet år 2000 då förtroendeindikatorns värde var 20,9.

Konsumenternas inställningar i olika delar av landet visar att förtroendet för ekonomin i varje landskap var starkare än långtidsmedelvärdet. Av landskapen var förtroendet för ekonomin starkast i Kajanaland (23), Nyland (22), Mellersta Österbotten och Egentliga Tavastland (21) och svagast i Egentliga Finland (15), Södra Österbotten (14) och Norra Karelen (12).

Förväntningarna på ekonomin ökade från föregående kvartal mest i Päijänne-Tavastland (7 poäng) och Södra Karelen (5 poäng). I Mellersta Österbotten, Nyland, Österbotten, Norra Savolax, Kajanaland och Lappland förbättrades förväntningarna med 3-4 poäng. I Östra Nyland och Södra Österbotten försvagades förväntningarna med drygt 3 poäng. I övriga landskap var förväntningarna på ekonomin nästan oförändrade eftersom förtroendeindikatorns förändringar var som högst en poäng i någondera riktningen.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i april, maj och juni 4 591 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)


Landskap
2:a kvart.
2007
2:a kvart.
2007
2:a kvart.
2007
2:a kvart.
2007
2:a kvart.
2007
1:a kvart.
2007
Medeltal
10/1995-
06/2007
Egen ekonomi, kommande 12 mån. Sparmöjligheter, kommande 12 mån. Finlands ekonomi, kommande 12 mån. Arbetslöshet, kommande 12 mån. Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn
Nyland 14,2 53,8 5,3 13,2 21,7 17,9 16,6
Egentliga Finland 9,8 41,4 -0,8 10,7 15,3 15,9 13,1
Satakunta 9,7 52,7 -0,2 7,4 17,4 19 12,0
Egentliga Tavastland 7,0 55,1 1,6 19,4 20,8 21,5 14,1
Birkaland 12,4 45,9 -0,4 10,6 17,1 18,6 13,7
Päijänne-Tavastland 11,2 45,0 5,2 13,2 18,7 11,6 13,3
Kymmenedalen 9,5 50,5 6,7 10,4 19,3 18,6 14,9
Södra Karelen 11,4 49,9 6,8 13,1 20,3 15,4 13,0
Södra Savolax 12,9 35,3 6,7 11,1 16,5 18,1 12,5
Norra Savolax 10,4 46,7 5,8 14,2 19,3 15,7 12,8
Norra Karelen 8,3 30,8 2,4 7,6 12,3 10,9 10,4
Mellersta Finland 12,5 47,6 0,0 8,6 17,2 17,9 13,6
Södra Österbotten 8,8 32,3 4,3 12,3 14,4 18,2 11,3
Österbotten 8,7 48,2 -2,3 17,5 18,0 14,2 14,3
Mellersta Österbotten 12,0 59,4 4,0 9,1 21,1 16,7 12,9
Norra Österbotten 11,2 53,8 3,1 10,7 19,7 17,6 13,7
Kajanaland 12,2 45,9 10,6 22,1 22,7 19,2 10,3
Lappland 14,3 40,3 1,5 8,6 16,2 13,2 11,0
Östra Nyland 15,0 45,4 4,6 10,4 18,9 22 12,1
Hela landet 11,8 47,8 3,2 12,0 18,7 17,2 13,8
Medeltal
10/1995-
06/2007
9,5 34,0 6,3 5,4 13,8
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*)På grund av der ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

 

 

 

 

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2007, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 19.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2007/02/kbarm_2007_02_2007-07-19_tie_001_sv.html