Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.4.2007

Konsumentbarometern efter landskap, 1:a kvartalet 2007:
Konsumenternas förtroende för ekonomin nästan oförändrat i hela landet, många förändringar landskapsvis

Värdet för den förtroendeindikator som mäter konsumenternas ekonomiska förväntningar var i genomsnitt 17,2 i hela landet under det första kvartalet år 2007. Ökningen från föregående kvartal var 0,2 poäng. De högsta förtroendesiffrorna fanns i Östra Nyland (22) och Egentliga Tavastland (21,5), de lägsta i Norra Karelen (10,9), Päijänne-Tavastland (11,6), Lappland (13,2) och Österbotten (14,2).

Mätt med förändringen av indextalet för förtroendeindikatorn förbättrades förtroendet för ekonomin mer i Satakunta (+8,1), Kajanaland (+5,2), Södra Savolax (+4,1) och Egentliga Tavastland (+3,7) än i övriga regioner. Förtroendet ökade med ett par tre poäng i Birkaland, Södra och Norra Österbotten, Norra Savolax och Egentliga Finland. Förtroendet för ekonomin försvagades i nio landskap. Minskningen var störst i de ovan angivna landskapen som hade de lägsta förtroendesiffrorna. Förtroendeindikatorns värde sjönki Österbotten med 6,7 poäng, i Lappland med 5,5 poäng, i Norra Karelen med 4,5 och i Päijänne-Tavastland med 3,6 poäng. Förtroendet försvagades med ett par tre poäng i Mellersta Finland, Södra Karelen, Nyland och Mellersta Österbotten.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i januari, februari och mars 4 707 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)


Landskap
1:a kvart.
2007
1:a kvart.
2007
1:a kvart.
2007
1:a kvart.
2007
1:a kvart.
2007
4:e kvart.
2006
Egen ekonomi, kommande 12 mån. Sparmöjligheter, kommande 12 mån. Finlands ekonomi, kommande 12 mån. Arbetslöshet, kommande 12 mån. Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn
Nyland 12,8 52,9 1,8 4,3 17,9 19,8
Egentliga Finland 13,9 45,1 1,7 2,8 15,9 14,1
Satakunta 14,4 61,3 -4,1 4,5 19 10,9
Egentliga Tavastland 15,8 60,1 5,3 4,8 21,5 17,8
Birkaland 17,8 52,8 2,1 1,9 18,6 15,6
Päijänne-Tavastland 10,1 35,2 -0,9 1,8 11,6 15,2
Kymmenedalen 14,5 52,7 1,9 5,5 18,6 18,5
Södra Karelen 12,5 44,7 0,8 3,6 15,4 17,5
Södra Savolax 11,1 48,6 6,1 6,5 18,1 14
Norra Savolax 11 42,4 3,6 5,9 15,7 13,2
Norra Karelen 5,7 44,6 0,7 -7,4 10,9 15,4
Mellersta Finland 12,1 51,4 2 6 17,9 20,9
Södra Österbotten 12,3 47,6 5,3 7,8 18,2 15,2
Österbotten 9,3 36,5 2,3 8,6 14,2 20,9
Mellersta Österbotten 20 30,1 3,7 12,8 16,7 18,2
Norra Österbotten 13 51,8 4,3 1,4 17,6 15
Kajanaland 9,9 49,2 11,2 6,4 19,2 14
Lappland 8,8 41,2 0,2 2,4 13,2 18,7
Östra Nyland 14,2 55,1 5,9 12,8 22 22,8
Hela landet 12,9 49,4 2,3 4,1 17,2 17
Medeltal
10/1995-
03/2007
9,4 33,7 6,4 5,3 13,6 13,6
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*)På grund av der ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2007, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 19.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2007/01/kbarm_2007_01_2007-04-19_tie_001_sv.html