Finlands officiella statistik

Konsumenternas förtroende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumenternas förtroende starkt och delvis rekordhögt i april
27.4.2021
Konsumenternas förtroendeindikator var i april 3,8 medan den i mars var -3,0 och i februari -0,8. Förtroendet för ekonomin har senast varit på samma nivå som i april eller starkare i maj 2018 (4,1). I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -13,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1 - 19 april av 1 010 personer bosatta i Finland.

Beskrivning: Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: konsumenternas förtroende, konsumenter, konsumtion, förtroendeindikator, ekonomiska förväntningar, penninganvändning, sparande, låntagning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: De långa tidsserierna för konsumenternas förtroende har publicerats på nytt med en nivåkorrigering
13.1.2020
Tidsserierna för statistiken över konsumenternas förtroende är igen tillgängliga fr.o.m. år 1995: databastabellen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html