Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2010

Massmediemarknaden 2009 - Preliminära uppgifter

År 2009 minskade värdet av marknaden för massmedier med 7 procent. Detta är det största fallet på årsnivå sedan andra världskriget. Till exempel under den ekonomiska depressionen i början av 1990-talet var årsförändringarna kring 3-4 procent.

Nedgången gällde i synnerhet grafiska medier (-9 %) och inspelningar (-10 %). De elektroniska medierna klarade sig med en minskning på omkring en procent. Omsättningen av medieinnehållet på internet ökade med så mycket som 4 procent.

Figur 1. Massmediemarknadens förändring 2008-2009 (%)

År 2009 var värdet av massmediemarknaden i Finland omkring 4,1 miljarder euro, dvs. 300 miljoner euro mindre än år 2008. Av denna summa försvann största delen, omkring 260 miljoner euro, från de grafiska medierna, dvs. från förläggning av tidningar, böcker och kataloger.

De grafiska mediernas andel av värdet av massmediemarknaden sjönk med 1,5 procentenheter till 65 procent. De elektroniska massmediernas relativa andel av massmediemarknaden ökade åter med nästan två procentenheter till 28 procent.

Tabell 1. Massmediemarknaden i Finland 2008-2009

  2008 2009 2009
mn € mn € %
Dagstidningar (7-4 dagar i veckan) 1 056 943 23
Övriga tidningar (3-1 dagar i veckan) 135 127 3
Gratistidningar 100 81 2
Tidskrifter 760 700 17
Böcker* 566 535 13
Kataloger & adresserad DR 340 310 8
Grafiska medier totalt 2 956 2 696 65
Television** 948 932 23
Radio 53 52 1
Internet 158 165 4
Elektroniska massmedier totalt 1 159 1 150 28
Fonogram 98 85 2
Video (DVD, Blu-ray & VHS) 153 135 3
Biografer 58 59 1
Inspelningsmedier totalt 309 279 7
Massmedier totalt 4 424 4 125 100
* Inkluderar också den försäljning av off-line multimedieinspelningar
(dvd, cd-rom o.d.) som medlemmarna i Finlands Förlagsförening står för.

** Inkl. också YLE public service-radioverksamheten

Källa: Statistikcentralen, Statistik över massmedier och kultur

Förhandskalkylerna över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på dagstidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Överlappningarna har eliminerats. Siffrorna inkluderar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten.

Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 17.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2009/jvie_2009_2010-06-17_tie_001_sv.html