Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2019, ton

  Behandling totalt Material återvinning (utan kompostering och rötning) Kompostering och rötning Energiutvinning Förbränning utan energiutvinning Avstjälpningsplats
Blandavfall 1 536 962 0 10 748 1 515 281 0 10 933
Separat insamlat avfall, av vilke 1 430 673 898 458 428 498 99 317 349 4 051
 - Papper och pappavfall 441 879 433 551 0 8 328 0 0
 - Bioavfall 464 267 24 015 412 702 26 801 9 740
 - Glasavfall 80 350 80 061 0 35 0 254
 - Metallavfall 164 145 164 145 0 0 0 0
 - Träavfall 113 680 81 036 128 31 886 0 630
 - Plastavfall 74 497 56 594 0 17 894 9 0
 - El- och elektronikskrot 59 056 59 053 0 3 0 0
 - Andra separat insamlade 32 799 3 15 668 14 370 331 2 427
Annat avfall inte specificerat 155 070 17 214 2 309 120 511 351 14 685
Totalt avfall 3 122 705 915 672 441 555 1 735 109 700 29 669

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirtonen 029 551 3093, Juha Espo 029 551 3463, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2019, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall 2019, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tau_001_sv.html