Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2012
2011
2010
2009
2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bokslutsstatistik över informationstjänster [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/iptp/tie_sv.html